Politica de confidentialitate

Confidentialitatea dumneavoastra este importanta pentru noi. De aceea, suntem complet transparenti in privinta datelor personale pe care le colectam si prelucram.

Prezenta Politica de confidentialitate (“Politica”) explica modul in care IGNITE AD SRL cu punctul de lucru în str. Hârsova, nr 26, sector 3 Bucuresti, si sediul str. Alexander Von Humboldt, nr. 5, bl. V23A, sc. B, et. 4, sector 3, societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/6913/2013, cod unic de inregistrare RO31717790, capital social 200 lei, (numita in continuare „ALGORITM”), colecteaza, utilizeaza si gestioneaza informatiile dumneavoastra cu caracter personal. ALGORITM se angajeaza sa protejeze si sa va respecte confidentialitatea datelor dumneavoastra. Va rugam cititi prezenta Politica cu atentie pentru a intelege de ce si cum colectam datele personale si cum vor fi utilizate.

Cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam, ALGORITM este “operator de date”, adica entitatea care stabileste scopurile pentru care si mijloacele prin care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

Cine colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate si prelucrate de ALGORITM  in conformitate cu legislatia aplicabila in Romania in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, inclusiv in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”).

Acest site online NU trimite datele personale ale clienților sai (nume companie, nume si prenume administrator, adresa de mail, telefon) catre nicio alta companie colaboratoare.

Cum si cand colectam datele tale cu caracter personal

Noi colectam informatiile cu caracter personal atunci cand acestea sunt relevante pentru nevoile dumneavoastra in postura de client sau pentru nevoile afacerii noastre (de ex. va inregistrati pe site-ul www.algoritm-europe.ro, cand contactati telefonic sau prin e-mail serviciul de relatii clienti, cand va abonati la newsletter, cand scrieti mesaje in paginile de social media sau furnizati feedback despre serviciile noastre, etc.).

Nu folosim datele dumneavoastra cu caracter personal in scopuri de marketing decat cu consimtamantul dumneavoastra.

Toate informatiile cu caracter personal sunt tratate in mod confidential si protejate corespunzator de ALGORITM si/sau partenerii nostri de incredere.

Tipurile de date personale pe care le colectam

Categoriile obisnuite de date pe care le colectam de la utilizatorii site-ului / clientii ALGORITM sunt urmatoarele: nume si prenume, adresa e-mail, telefon sau alte informatii pe care le furnizati cand completati formulare pe site-ul algoritm-europe.ro, sau cand corespondati cu noi prin telefon sau e-mail, si informatii suplimentare pe care decideti in mod voluntar sa le partajati.

Unele informatii pot fi, de asemenea, colectate in timpul vizitei dumneavoastra pe site-ului nostru. Aceste date vor fi prelucrate cu scopul de a va contacta ulterior. In acest caz, nefurnizarea datelor specifice poate limita posibilitatea de a utiliza site-ul.

Cum folosim datele personale?

Putem folosi datele personale in urmatoarele scopuri:

 1. Pentru a va trimite materiale de marketing, cum ar fi newslettere, exclusiv in baza consimtamantului dumneavoastra exprimat in acest sens;
 2. Pentru a raspunde la intrebarile dumneavoastra si pentru a va informa despre serviciile Algoritm
 3. Pentru a efectua analize in scopul oferirii de informatii si oferte relevante, avand interesul de a promova /imbunatati promovarea serviciilor Algoritm;
 4. Pentru a participa la diferite sondaje in vederea imbunatatirii serviciilor noastre avand interesul de a promova /imbunatati promovarea serviciilor noastre.

Toate informatiile cu caracter personal sunt tratate in mod confidential si protejate corespunzator. Vom pastra datele atata timp cat este necesar pentru a indeplini scopurile de mai sus sau cat timp este impus de lege. Ulterior, datele personale vor fi sterse.

Care va sunt drepturile?

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal – puteti solicita confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre Algoritm, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea (de exemplu scopurile prelucrarii si categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari catre care datele au fost sau vor fi dezvaluite, durata prelucrarii sau criterii utilizate pentru determinarea acestei perioade, existenta anumitor drepturi prevazute de lege, sursa informatiilor, etc.). La solicitarea dumneavoastra, va va furniza si o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. 
 2. Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal – puteti obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.
 3. Dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal – in situatiile reglementate expres de lege (de exemplu in cazul in care contestati exactitatea datelor cu caracter personal, pe perioada necesara pentru verificarea exactitatii acestora, etc.) puteti obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal. Restrictionarea prelucrarii semnifica faptul ca Algoritm se va limita la a stoca datele cu caracter personal si nu va efectua alte operatiuni de prelucrare a acestor date decat cu consimtamantul dumneavoastra sau in alte cazuri expres revazute de lege (in principal, pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice).
 4. Dreptul de stergere a datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) – in situatiile reglementate expres de lege (de exemplu in cazul in care se constata ca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare  pentru scopul in care au fost colectate sau prelucrate), puteti obtine stergerea respectivelor date. 
 5. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor acestora cu caracter personal –  va puteti opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite cazuri prevazute expres de lege (in special, daca prelucrarea este intemeiata pe interesul nostru legitim).
 6. Dreptul de portabilitate a datelor cu caracter personal – in situatiile reglementate expres de lege (respectiv, numai daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate si are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul dumneavoastra), puteti primi, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat si puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.
 7. Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii automate. In cazul in care Algoritm ia decizii automate pe baza prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, puteti (a) obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (c) obtine explicatii cu privire la decizia luata si (d) contesta respectiva decizie. 
 8. Dreptul de a depune plangere – in masura in care considerati ca ati suferit un prejudiciu prin colectarea si prelucrarea datelor, aveti dreptul sa adresati o plangere instantei competente sau autoritatii de supraveghere.

Pentru exercitarea oricaruia dintre drepturilor enumerate mai sus, va puteti adresa unui reprezentant Algoritm la adresa de e-mail claudia@algoritm-europe.ro. Ne rezervam dreptul de a solicita documente justificative pentru a putea solutiona solicitarea dumneavoastra.

Unde sunt stocate datele?

Datele pe care le colectam sunt stocate in medii sigure, protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizata de catre orice persoane fizice sau juridice. Datele persoanele pot fi stocate in Spatiul Economic European (“SEE”) sau in afara acestuia. Orice astfel de transfer al datelor personale va fi efectuat in conformitate cu cerintele legislatiei privind protectia datelor.

Cine are acces la datele dumneavoastra?

Datele dumneavoastra pot fi transmise in cadrul subcontractorilor nostri (furnizori de servicii de plata, furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing). Niciodata nu vom transmite sau instraina cu titlu gratuit sau oneros unor terte persoane datele dumneavoastra in scopuri diferite de oferirea serviciilor Algoritm.